Databaser: Et kursus efterår 2001

ved Henning Christiansen

Se kursusbeskrivelse her.

Kurset finder sted på onsdage med forelæsning 9.30-12.00 og øvelser 13-15.30 med mindre andet meddeles.

Kursusplan

DatoIndholdLæsestofOpgaver OH'er
5. septemberIntro til Databasesystemer
Mængdelære og algebra I
UW kap 1, Notat 1, afsnit 1-2 Denne opgave OH-ALG.ps
OH-ALG.pdf
12. septemberMængdelære og algebra II; relationel algebraNotat 1, afsnit 3-4, UW 3.1, 4.1, 4.5, 4.6-4.6.6
Bemærk overlap mellem notat 1 og UW 3.1+4.1.
Notat 1 opg. s. 18 og 20,
UW: 3.1.1 (s. 90), 4.1.1 a-g (evt. h-k) (s. 187 ff.), 4.1.7 (s. 194), 4.5.1 (s. 227), 4.6.1 (s. 237)
OH-ALG.ps
OH-ALG.pdf
19. septemberSQL, Intro til OracleUW 5.1-5.9
Notat om Oracle (bliver måske opdateret senere)
UW 5.1.3 (s. 252-253), 5.2.2 (s.262), 5.3.1 (s. 269), 5.5.1 (s. 277-278), 5.6.1 a,c,f (s. 284), 5.8.1 (s. 303), evt. 5.9.2 (s. 312). OH-SQL.ps
OH-SQL.pdf
26. septemberDatamodellering og normalisering I UW 2.1-2.6; evt. dele af 3.2-3.3 Fortsæt gerne med øvelser til SQL og Oracle
UW 2.1.1, 2.1.2 (s. 38), 2.2.1, 2.2.2 (s.49), 2.4.3 (s. 43). 2.5.2 a,d (s.71);
evt. 3.2.1 a,b (s. 102), 3.3.3 (s.111), 3.3.3 a (s.112; fig. 2.28 på s. 74).
3. oktober
FORELÆSNING AFLYST!!!!
men der er øvelser
-- Opgaver fra tidligere
10. oktober
Datamodellering og normalisering II UW 3.2-3.8 UW opgaverne til 3.2 og 3.3 ovenfor.
3.4.4 a (s. 117), 3.5.2 (s. 126), 3.6.1 (s. 135), 3.7.1 i, ii (s. 154), 3.8.1, 3.8.2 (s. 164).
NB: Øvelserne blev desværre aflyst; der aftales nyt tidspunkt med Jens
Små fejl rettet 18. okt.:
OH-norma.ps
OH-norma.pdf
17. oktober Constraints og triggers i SQL
PL-SQL
UW kapitel 6.
Note fra Stanford
UW kapitel 7 (7.3-7.4 kursorisk baggrundsstof).
6.2.1,, 6.4.3a, 6.6.2a, 7.1.1(a, c, f, d) - (a, f) løst med PL/SQL, Små fejl rettet 18. okt.:
OH-ConsTrigPLSQL.ps
OH-ConsTrigPLSQL.pdf
Følgende lånt fra Troels Andreasen:
TAomTrans.ps
TAomTrans.pdf
24. oktober Afslutning af stoffet fra sidste gang
Introduktion til afleveringsopgave
Afleveringsopgaven:
AflOpg.ps
AflOpg.pdf
OBS: Hvis æ-ø-å-problemer med ovenstående, prøv:
AflOpgX.ps
AflOpgX.pdf
Arbejde med afleveringsopgaven Se ovenfor +
OH-aflopgave.ps
OH-aflopgave.pdf
31. oktober Kort status over afleveringsopgaven,
derefter arbejde med afleveringsopgaven
Arbejde med afleveringsopgaven
Afleveres senest 5. november 2001 kl. 10.00
NB NB: 31. oktober kl. 15.00-16.00 Præsentation af Dataminingværktøj
ved Birgitte Tønnes Pedersen, SPSS
Se beskrivelse--
7. novemberIntegritetsbegrænsninger: Såkaldt simplification og "på vej mod automatisk
generering af triggers og opdateringsrutine"
Kursorisk læsning (ikke eksamensstof) UW 4.2-4.4, GMN (se nedenfor) samt Notat 2 (se nedenfor) afsnit 1-4, afsnit 5 kun for særligt interesserede. Korte kommentarer til afleveringsopgaven. Opgaver m.v. i flg. med Jens OH-logik_og_ICL.ps
OH-logik_og_ICL.pdf

Et udvalg af gamle eksamensopgaver:

Klik her: gamleEks.pdf. (Nej, der foreligger ikke løsninger til udlevering).

Sidste nyt:

Eksamensopgaver med løsninger fra kursuseksamen januar 2002

Litteratur:

[UW]: J. Ullman, J.Widom: A First Course in Database Systems, Prentice-Hall, 1997.

[Notat 1]: H.Christiansen: Kort om mængdelære. algebra og en lille smule logik.
Postscript og pdf.

[GMN]: H. Gallaire, J. Minker, J.-M. Nicolas: Logic and Databases: A Deductive Approach. ACM Computing Surveys, Volume 16, Issue 2 (June 1984). pp. 153-185.
Hvis du er på internet fra (eller via) RUC, kan du finde en pdf-version her.

[Notat 2]: H.Christiansen: Kort om deduktive databaser, integritetsbegrænsninger og ``simplification'', samt på vej mod en metode til automatisk generering af triggers og opdateringsrutiner
Postscript og pdf.
OBS: Små rettelser 6/11-2001.

Forelæser: Henning Christiansen

Hjælpelærer: Jens Lauterbach


Sidst rettet 18. marts 2002, Henning Christiansen