Gæsteforelæsning om DATA MINING

ved Birgitte Tønnes Pedersen Account Manager, SPSS A/S, www.spss.dk

Tid: 31. oktober 2001 kl. 15.00-16.00
Sted: Teorirum 42.2, Roskilde Universitetscenter

Data mining er et begreb, der ofte bliver fremhævet indenfor forskning, udvikling, markedsføring, processoptimering, finansiering, forretningsforståelse mm. Det forventes at få stor betydning for den måde virksomheder analyserer deres data og derfor vil behovet for kvalificerede kandidater vokse dag for dag.

Med data mining (DM) er der sket et skift. I takt med at vi opnår mere regnekraft og lagrer større datamængder åbner dette også nye muligheder for analyse. I traditionel statistik arbejdes med hypotesetest baseret på teoretiske matematiske formler og typisk på datasæt, der er indsamlet netop med dette til formål. Data mining er mere intuitivt, en eksplorativ proces til at afdække mønstre og sammenhænge i data, der allerede er eksisterende. Dette vil typisk være med formålet at prediktere om fremtiden, at skabe hypoteser og finde ukendte sammenhænge.

Ved forelæsningen vil data mining begrebet blive præsenteret og de forskellige DM metoder vil blive vist vha. konkrete eksempler indenfor forskellige brancher.


Henning Christiansen 23. oktober 2001