Datastrukturer & Algoritmer, Dat C

Forelsning 8/10-2002

RETTELSE side 13 9/10-2002

Henning Christiansen

 

Sortering

 

Her: sortering af arrays af objekter

 

Hvorfor beskftige sig med sortering?

Vsentligt til effektiv implementation af metoder p samlinger af objekter

o    Sgning, jvf. binr sgning

o    Sammenligning

o     ...

Prsentation af store mnger output

o    sgesresultater efter prioritet

o    postsystem, efter data, alfabetisk afsender, subject, lngde, ...

Et af de ldste og bedst undersgte omrder i datalogien

Et lrestykke i algoritmekonstruktion & -analyse

 

 

Indhold

( lidt om formel til vurdering af tidsforbrug ved del-og-hersk; opflg fra sidste gang)

Insertionsort, sortering ved indsttelse

o    m. kompleksitetsanalyse

Shellsort interessant optimering af Insertionsort

Mergesort eksempel p del-og-hersk m. stort lagerforbrug

Quicksort del-og-hersk

o    sorteringsalgoritmen

o    eksempel p meget elegant algoritme

 

 


Generel formel til vurdering af tidsforbrug

 

public static Lsning ls(Problem p)

  {  if(simpel(p)) return lsningen-p-det-simple-problem;

      split p op i p1, ..., pn;

      L1 = ls p1;

      L2 = ls p2;

      . . .

      Ln = ls pn;

      return kombiner(L1, ;2, ..., Ln); }

 

Parametre:

A, antallet af delproblemer  (n ovenfor)

B, ml for relativ strrelse af delproblem (f.eks. B=2 for halvering)

k, bestemt ved overhead Theta(Nk) (= prisen for at kombinere)

 

T(N) =     { O(N logB A)                              hvis A > Bk

                { O(Nk log N)                          for A= Bk

                { O(Nk)                                    for A < Bk

 

Anvende den p binr sgning ....

private static int binarySearch(Comparable[]a,Comparable x, int low, int high)

{if( low > high ) return -1

  int mid = ( low + high ) / 2;

  if(a[mid].compareTo(x)< 0) return binarySearch(a,x,mid+1,high);

  else if(a[mid].compareTo(x)>0) return binarySearch(a,x,low,mid-1);

  else return mid;}

 

A=1, B=2, Theta(Nk) = 1; dvs. k=0.

Bk = 20 = 1 = A, dvs. midterste tilflde:

 

T(N) =  O(Nk log N) =  O(N0 log N) =  O(1 x log N) =  O(log N)

 

Anvende p maximum contiguous subsequence sum, s. 261 i bog

A=2, B=2, Theta(Nk) = N; dvs. k=1.

Bk = 21 = 2 = A, dvs. midterste tilflde:

 

T(N) =  O(Nk log N) =  O(N1 log N) =  O(N log N)


Insertionsort; sortering ved indsttelse

Simpel, effektiv for sm datast, god introduktion til emnet

 

Princippet: Som du sorterer en hndfuld spillekort

 

Billede midtvejs:

 

sorteret del                                           usorteret del

3 5 23 34 66            17 15 45 8 12

   ^                                     

 

3 5<-->23 34 66         17 15 45 8 12

   ^                     |                                      

   |---------------------|

 

3 5 17 23 34 66         15 45 8 12

 

Nste skridt:

3 5 17 23 34 66         15 45 8 12

   ^                                                           

 

3 5<-->17 23 34 66      15 45 8 12

    ^                    |                                      

    |--------------------|

 

3 5 15 17 23 34 66      45 8 12

 

 

At skrive det som generisk algoritme i Java:

anvender p objekter som er underklasse af Comparable

datastrukturen er arrays, dvs.

o    man kan ikke mve sig til plads,

o    elementerne m flyttes enkeltvis

o    der er ikke globalt overblik (som kortspilleren tror at have)


Hvordan var det nu med de der Comparable??

package java.lang;

public interface Comparable{ int CompareTo(Object other); }

 

 

Konvention

                                                             reprsenterer intuitivt

x.CompareTo(y) < 0                             x < y        

x.CompareTo(y) = 0                             x = y

x.CompareTo(y) > 0                             x > y

 

Nu koder vi lige ud af landevejen:

 

    public static void insertionSort( Comparable [ ] a )

    {

        for( int p = 1; p < a.length; p++ )

        {

            Comparable tmp = a[ p ];

            int j = p;

 

            for( ; j > 0 && tmp.compareTo( a[ j - 1 ] ) < 0; j-- )

                a[ j ] = a[ j - 1 ];

            a[ j ] = tmp;

        }

 

Teknikken:

Flytning af elementer og sammenligninger for at finde ny plads slet sammen, s tom plads til nyt element ruller nedefter.

 

Tidsforbrug:          vrste = gennemsnit = O(n2)

bedste = O(n)   (nr sorteret i forvejen)


Nu kan vi sortere lystigt derudaf:

 

class RumskibFraMars implements Comparable{

    խ[ ;

    int CompareTo(Object other); { &\#\  } }

 

marsFlde = new RumskibFraMars [];

.....

insertionSort(marsFlde);

 

minListeAfTalCeller = new Integer [];

..... minListeAfTalCeller[17] = 534;

insertionSort(listeAfTalCeller)

 

 

Men.... Java er noget h!

 

minListeAfTal = new int [];

.....

insertionSort(minListeAfTal);

TYPEFEJL INGEN METODE insertionSort( int [] )

 

For effektiv reprsentation og sortering af arrays af tal er vi ndt til at skrive en ny:

    public static void insertionSort( int [ ] a )

    {for( int p = 1; p < a.length; p++ )

        { Comparable tmp = a[ p ]; int j = p;

           for( ; j > 0 && tmp < a[ j - 1 ] ) < 0; j-- )  a[ j ] = a[ j - 1 ];

            a[ j ] = tmp; }

 

og ogs

    public static void insertionSort( byte [ ] a ) {...};

    public static void insertionSort( short [ ] a ) {...};

    public static void insertionSort( long [ ] a ) {...};

         .... og for hver af de 4 vrige primitive typer

 

Se selv tilsvarende eksempler i Java API ...  Java er noget h!


Shellsort: Optimering af insertionSort vha. insertionSort

 

Tidsforbrug for insertionSort

                vrste = gennemsnit = O(n2)

bedste = O(n)   (nr sorteret i forvejen)

 

Generelt: O(n) for nsten sorterede arrays.

 

Tricket i Shellsort:

Sorterer du delarrays bestende af hvert hte element, bliver arrayet lidt tttere p nsten-sorteret  (h et eller anden tal).

Eksempel h = 4

 

 97  87  43  55  48  19  72  77  65  44  23  88  15  7  46

 

Betragt som 4 sammenvvede delarrays:

 

 97  87  43  55  48  19  72  77  65  44  23  88  15  7  46

 

Sortr hver af disse indbyrdes insertionSort (hvor +1 erstattes af +4 og -1 af -4):

 

    15  7  23  55  48  19  43  77  65  44  46  88  97 87  72

 

Sortering med h = 3 m forventes at g lidt hurtigere end O(n2)

 

    15  7  23  55  48  19  43  77  65  44  46  88  97 87  72

 

Observation: h=1, s er vi tilbage ved insertionSort

 

Shellsort: udfre en rkke insertionSort-eringer med her

 

                ht > ht-1 > ht-2 > ... > h2 > h1 = 1

 


Varianter over Shellsort = forskellige sekvenser af her:

 

Forskellige strategier:

                                 worst case                 gennemsnit

 

/2                              O(n2)                                        O(n3/2) = O(n1,5)

/2 og +1 hvis lige       O(n3/2) = O(n1.5)                    ??O(n5/4) = O(n1.25)

/2.2                                                                          ??O(n7/6) = O(n1.17)

 

Iflge vor bog :)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shellsort stammer fra 1959, men tidskompleksitet stadig ml for ny forskning:

 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/t-form.html

 

Search Title

------------------------------------

 

Keyword:  shellsort                                    Submit Reset

------------------------------------------------------------------------

DBLP: [Home | Search: Author, Title | Conferences | Journals]

 

 

Resultat:

 

Bronislava Brejov: Analyzing variants of Shellsort. Information Processing Letters 79(5): 223-227 (2001)

 

Marcin Ciura: Best Increments for the Average Case of Shellsort. FCT 2001: 106-117

 

Tao Jiang, Ming Li, Paul M. B. Vitnyi: A lower bound on the average-case complexity of shellsort. JACM 47(5): 905-911 (2000)

 

Svante Janson, Donald E. Knuth: Shellsort with three increments. Random Structures and Algorithms 10(1-2): 125-142 (1997)

 

Renren Liu: An Improved Shellsort Algorithm. TCS 188(1-2): 241-247 (1997)

 

og mange-mange flere

 

Sgning p Shell<mellemrum>sort:

 

Robert T. Smythe, J. Wellner: Stochastic Analysis of Shell Sort. Algorithmica 31(3): 442-457 (2001)
Mergesort del-og-hersk med O(n log n)

 

baseret p feltning af allerede sorterede sekvenser.

 

En billede fra dengang mor var dreng:

 

                Store datamngder opbevaredes p bnd!

                Altid sorterede!

                Tre bndstationer:

                                 bnd 1:     status fra igr

                                 bnd 2:     transaktioner fra idag sorteret!

                                 bnd 3:     her skrives status i dag ved lukketid

 

Eksempel:

 

Bnd 1:     11 22 33 44 55 66

Bnd 2:     8  27  47

Bnd 3:

 

Bnd 1:     11 22 33 44 55 66

Bnd 2:     27  47

Bnd 3:     8

 

Bnd 1:     22 33 44 55 66

Bnd 2:     27  47

Bnd 3:     8 11

 

Bnd 1:     33 44 55 66

Bnd 2:     27  47

Bnd 3:     8 11 22

 

Bnd 1:     33 44 55 66

Bnd 2:     47

Bnd 3:     8 11 22 27 

....

 

Bnd 3:     8 11 22 33 44 47 55 66
Fletning af to arrays
over i et tredje; som fr men med tllere

 

private static void merge( Comparable [ ] a, Comparable [ ] tmpArray,

                               int leftPos, int rightPos, int rightEnd )

    // [] a indeholder to sorterede sekvenser

    //      1. fra position leftPos til rightPos-1

    //      2. fra position rightPos til rightEnd

    // De to sekvenser flettes over i tmpArray

    // og kopieres tilbage i a

         {....};

 

Mergesort lige ud ad landevejen:

 

public static void mergeSort( Comparable [ ] a )

    {Comparable [ ] tmpArray = new Comparable[ a.length ];

       mergeSort( a, tmpArray, 0, a.length - 1 ); }

 

private static void mergeSort( Comparable [ ] a, Comparable [ ] tmpArray,

               int left, int right )

    { if( left < right ) {

           int center = ( left + right ) / 2;

           mergeSort( a, tmpArray, left, center );

           mergeSort( a, tmpArray, center + 1, right );

           merge( a, tmpArray, left, center + 1, right ); }}

 

Tidsforbrug:

 

Vrst = Bedst = Gennemsnit = O(n log n)

 

Problemer: Krver et ekstra array + kopiering frem og tilbage

 

En anden, Quicksort, = O(n log n) ca. 3 gange s hurtig (?)


Quicksort. Grundrincippet er meget enkelt, del-og-hersk

 

At sortere en sekvens af elementer S:

1.   Hvis lngden af S er 0 eller 1, s er vi frdige, ellers

2.   Vlg et element v i S kaldet omdrejningspunkt (pivot)

3.   Flyt rundt p elementerne i S, s S kommer til at se ud som:

x1, x2, ..., xk, v, y1, y2, ... ym

hvor alle xerne v og yerne v

4.   Sortr x1, x2, ..., xk p deres pladser i S

5.   Sortr y1, y2, ... ym p deres pladser i S

 

For at vurdere tidsforbrug. Skridt 3 er kritisk: vi pstr O(n)

 

Princip:

  Kr en tller ind fra hjre eller venstre, s snart fejl opdages, byt om;

  Blive ved med det til tllerne mdes;

 

I Java (lidt enklere end i bogen):

 

private static void partition(Comparable [ ] a,

                                             int low, int pivotIndex, int high )

  { Comparable pivot = a[pivotIndex];

     int i = low; int j = high;

     while(true)

       {while( a[ i ].compareTo( pivot ) < 0 ) i++;

        while( pivot.compareTo( a[ j ] ) < 0)  j--;

        if( i > j ) break;

        swapReferences( a, i, j );i++;j--; } }

 

Optlling:

i og j flyttes tilsammen  a.length gange, og op til n swaps

 

Vrst=Bedst=Gennemsnit = O(n).
Quicksort. Grundrincippet er meget enkelt, del-og-hersk

(gentaget)

At sortere en sekvens af elementer S:

1.   Hvis lngden af S er 0 eller 1, s er vi frdige, ellers

2.   Vlg et element v i S kaldet omdrejningspunkt (pivot)

3.   Flyt rundt p elementerne i S, s S kommer til at se ud som:

x1, x2, ..., xk, v, y1, y2, ... ym

hvor alle xerne v og yerne v

4.   Sortr x1, x2, ..., xk p deres pladser i S

5.   Sortr y1, y2, ... ym p deres pladser i S

 

Vi ved nu skridt 3 er O(lngde S).

 

Definition: Medianen for z1, z2, ..., zn er et zi,

s ca. halvdelen af zer zi og ca. halvdelen af zer zi

 

Obs: I de tilflde, hvor vi p magisk vis er heldige at ramme (ca.) medianen som omdrejningspunkt, har vi O(n log n):

    et balanceret binrt tr som kaldetr med dybde n og halvering

    af arbejde hver gang.

(eller check generel formel, argument som ved maximum contiguous subsequence sum)

 

Obs: Vrste tilflde O(n2) er hvis vi altid er uheldige og rammer det strste element som omdrevningspunkt:

    et skvt tr af dybde n og n-1, n-2, ..., 1, 0 arbejde p hvert niveau

 

Det kan bevises (vi gider ikke):

gennemsnit O(n log n)

 

Tommelfingerregel: Hvis omdrejningspunktet vlges ca. midt gr det ikke galt med i forvejen nsten sorterede data.

 

Obs: Vi kunne i princippet godt beregne medianen hvergang, men tung beregning og ikke sikkert det giver noget...

Her en version af Quicksort som er enklere end bogens:

 

Tilpasset efter N.Wirth (1976)

 

Opsplitning som srskilt metode:

 

public static int partition(Comparable [ ] a, int low, int pivotIndex, int high )

//return new position for pivot element 

{ Comparable pivot = a[pivotIndex];

     int i = low; int j = high;

     while(true)

       {while( a[ i ].compareTo( pivot ) < 0 ) i++;

         while( pivot.compareTo( a[ j ] ) < 0)  j--;

         if( i > j ) break;

         swapReferences( a, i, j );i++;j--;}

     return i; }

NBNB: FEJL I OVENSTENDE; SE

  http://www.dat.ruc.dk/~henning/DatC_DsAlg/QSort.java

FOR RETTE VERSION!!!

 

Som i bogen, st nedre grnse p hvor vi gr over til en anden metode; forenkle ved at vlge midterste element som omdrejningspunkt:

 

private static final int CUTOFF = 10;

 

private static void quicksort( Comparable [ ] a, int low, int high )

 

{ if( low + CUTOFF > high ) insertionSort( a, low, high );

  else

    { int middle = ( low + high ) / 2;

       int newPosForOldMiddleElt = partition(a, low, middle, high);

       quicksort( a, low, newPosForOldMiddleElt - 1 );

       quicksort( a, newPosForOldMiddleElt + 1, high ); }}

 


Bogens version lidt svrere at overskue:

ikke lagt partition ud i srskilt metode

som omdrejningspunkt vlges median af a[low], a[mid], a[high]

optimeringer:

o    beregning af omdrejningspunkt kombineres med sortering af a[low], a[mid], a[high].

o    man undgr allokering af variabel svarende til pivot i partition

 

 

private static void quicksort( Comparable [ ] a, int low, int high )

{ if( low + CUTOFF > high ) insertionSort( a, low, high );

   else

    { // Sort low, middle, high

       int middle = ( low + high ) / 2;

       if(a[middle].compareTo(a[low])<0) swapReferences(a,low,middle);

       if(a[high].compareTo(a[low])<0) swapReferences(a,low,high);

       if(a[high].compareTo(a[middle])<0) swapReferences(a,middle,high);

       // Place pivot at position high - 1

       swapReferences( a, middle, high - 1 );

       Comparable pivot = a[ high - 1 ];

       // Begin partitioning

       int i, j;

       for( i = low, j = high - 1; ; )

       { while( a[ ++i ].compareTo( pivot ) < 0 ) ;

          while( pivot.compareTo( a[ --j ] ) < 0 );

          if( i >= j ) break;

          swapReferences( a, i, j );}

 

       // Restore pivot

      swapReferences( a, i, high - 1 );

 

      quicksort( a, low, i - 1 );    // Sort small elements

      quicksort( a, i + 1, high );   // Sort large elements

        }

    }


Afsluttende velse: QuickSelect

 

At finde det kte strste element i array a

1.   Sortr

2.   Find svaret i a[k-1]   (-1 fordi vi starter med nul)

 

Benyt quicksort, men drop det ene rekursive kald:

 

private static final int CUTOFF = 10;

 

private static void quicksortselect( Comparable []a, int low, int high, int k)

 

{ if( low + CUTOFF > high ) insertionSort( a, low, high );

  else

    { int middle = ( low + high ) / 2;

       int newPosForOldMiddleElt = partition(a, low, middle, high);

       if(k<i-1) quicksortselect( a, low, newPosForOldMiddleElt - 1 );

       if(k>i-1) quicksortselect( a, newPosForOldMiddleElt + 1, high ); }}

 

Dvs. gennemsnitsopfrsel falder fra O(N log N) til O(log N)

 

check evt. generel formel, argument nu som binr sgning og

o     og ikke som ved maximum contiguous subsequence sum

 

Dvs. parametren A falder fra 2 til 1

 

 

 

 

 

S  L  U  T