Forskningsprojekter

 
 

Aktuelle projekter

Laesninger af James Joyce Ulysses som ramme om nutidig samtidsanalyse. Med udgangspunkt i Roskilde undersoges potentialet i en litteraer geografi til forstaaelse af stedernes forandring og forankring. Se topos.ruc.dk samt mythoscape.dk

Landskabsfotografering, nationalparker og kulturarv. Projektet tager udgangspunkt i landskabets fotografiske repraesentationer og disse repraesentationers rolle i forestillingerne om en national natur.


Tidligere projekter:

Kamp om fortid og fremtid: Kulturarvs-strategi og kulturarvs-taktik i postkoloniale Dublin. Projektet analyserer forholdet mellem den officielle fejring af myten om markedskvinden Molly Malone og nutidige markedshandlenes italesaettelse af deres rolle i bestemmelsen af Dublins kulturelle identitet.

Gode steder: Steders patina og genius loci. Dette projekt forsoeger at formulere kvalitetskriterier for gode steder og undersoege raekkevidden i teorier om steders karakter.

Rejsens betydning for identitet og kultur. Projektet gaar bla. ud paa at analysere relationerne mellem ude og hjemme, mellem rejsen og de processer af kulturel, ideologisk, politisk karakter, som "hjemme" goer brug af rejse og "otherness", herunder de konstruktioner af "oprindelighed", nationalisme og national identitet, der goer brug af natur, landskab, steder, historien og "de andre" som elementer i politiske projekter.